English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

26/08/2023: The Kremlin’s propaganda apparatus perseveres in promoting false information about the participation of Polish soldiers / mercenaries in the war in Ukraine. This is an element of the Kremlin’s long-run disinformation whose unveiling is, among other things, the construction of a false image of Poland as an aggressive and offensive country that conducts a „proxy war” against Russia in Ukraine. This is disinformation.

Selected disinformation narratives:
🔴 Poland secretly sends soldiers to Ukraine under the pretence of mercenarism.
🔴 Polish mercenaries / soldiers in Ukraine commit crimes, looting, rape and murder.
🔴 The task of Poles in Ukraine is terror and the elimination of Ukrainian soldiers who do not want to fight Russia.
🔴 Polish mercenaries are preparing the annexation and occupation of Western Ukraine.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj