English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

24/06/2023: The Kremlin’s propaganda system seeks to create the false impression that the war in Ukraine was provoked, among others, by NATO, which allegedly forced Russia to take defensive action.

In #DisinfoBulletin we present selected disinformation narratives contained in the statements of the Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation Sergei Lavrov and Dmitry Peskov – press spokesperson of the President of the Russian Federation.

Russian propaganda shapes a false picture of the genesis and course of Russia’s armed assault on Ukraine:

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj