English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

12/05/2023 r.: System propagandy Kremla dąży do stworzenia fałszywego wrażenia jakoby wojna na Ukrainie była sprowokowana m. in. przez NATO, które rzekomo zmusiło Rosję do podjęcia działań obronnych. Prezentujemy wybrane narracje dezinformacyjne zawarte w wypowiedziach ministra spraw zagranicznych FR Siergieja Ławrowa oraz Dmitrija Pieskowa – rzecznika prasowego prezydenta Federacji Rosyjskiej. Rosyjska propaganda kształtuje fałszywy obraz genezy i przebiegu zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę:

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj