DisInfoPack

DisInfoPack powstaje dzięki bieżącemu monitorowaniu środowiska informacyjnego oraz rozpoznaniu zdarzeń kwalifikowanych do działań o charakterze manipulacyjnym.

DisInfoPack to podsumowanie wybranych incydentów, działań propagandowych czy dezinformacyjnych, które ma na celu budowę świadomości na temat bieżących zagrożeń.


Najnowsze publikacje:

05 sierpnia 2022: Piotr Korczarowski („dziennikarz, redaktor naczelny” Emisja-tv) publikuje w swoich mediach społecznościowych treści zbieżne z tezami propagandowymi, w tym dezinformacyjnymi, Federacji Rosyjskiej. Przybliżamy wybrane obszary aktywności informacyjnej Korczarowskiego:


29 lipca 2022: Katarzyna Sokołowska (aktywistka i prezes Fundacji: Wołyń – Pamiętamy) publikuje i promuje na swoich mediach społecznościowych treści zbieżne z liniami propagandowymi Federacji Rosyjskiej. Przybliżamy wybrane obszary aktywności informacyjnej Sokołowskiej:


22 lipca 2022: Marcin Skalski kontynuuje za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, przekazywanie zmanipulowanych informacji i opinii zbieżnych z rosyjskimi tezami propagandowymi. Wybrane obszary aktywności informacyjnej Skalskiego:


15 lipca 2022: Tezy dezinformacyjne obecne w kontrolowanej przez Kreml operacji medialnej, wymierzonej w postrzeganie pomocy jakiej udzielili Polacy uchodźcom z Ukrainy.


08 lipca 2022: Monitorowaliśmy aktywność rosyjskiej propagandy skierowanej na „uwiarygadnianie” rzekomych planów zajęcia przez Polskę zachodniej Ukrainy. Poniżej prezentujemy wybrane tezy dezinformacyjne stosowane przez Rosjan w prowadzonych operacjach medialnych.


01 lipca 2022: Analizowaliśmy rosyjskie działania dyskredytacyjne, psychologiczne i dezinformacyjne mające na celu negatywnie wpływać na postrzeganie Litwy w zw. z wdrażaniem unijnych sankcji na Rosję. W najnowszym #DisInfoPack o rosyjskiej propagandzie i fałszywych tezach wymierzonych w Litwę.


23 czerwca 2022: Analizowaliśmy rosyjskie działania dyskredytacyjne i dezinformacyjne mające na celu negatywnie wpływać na postrzeganie Ukrainy i woli do udzielania jej wsparcia. W najnowszym #DisInfoPack o stosowanych przez Rosjan fałszywych tezach dyskredytujących ukraińskie władze i wojsko:


17 czerwca 2022: Monitorowaliśmy aktywność Kremla wymierzoną w postrzeganie sankcji nałożonych na Rosję w zw. z agresją p-ko Ukrainie.

Rosjanie intensyfikują propagandę w celu uzyskania większej akceptacji na luzowanie sankcji w przyszłości. #DisInfoPack o rosyjskiej dezinformacji nt sankcji:


10 czerwiec 2022: W jaki sposób Rosjanie próbują wpływać na obniżenie woli do udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy? Monitorowaliśmy aktualne rosyjskie działania informacyjne prowadzone na tym kierunku. Wybrane tezy dezinformacyjne wymierzone w postrzeganie uchodźców:


03 czerwca 2022: Rosjanie kontynuują próby dyskredytacji żołnierzy WP w celu negatywnego wpływania na zaufanie do Wojska Polskiego. Dzisiejszy #DisinfoPack jest poświęcony wybranym tezom dezinformacyjnym, które występują w kontrolowanych przez Kreml obiektach www.

Nie daj sobą manipulować:


27 maj 2022: Bloger Marcin Skalski (m. in. publicysta prorosyjskiego portalu Kresy/./pl) prowadzi działania informacyjne zbieżne z celami rosyjskiej propagandy.

Wybrane linie fałszywych narracji:


20 maj 2022: Na okupowanym wschodzie Ukrainy trwa rosyjska kampania agitacyjna wykorzystująca siłą przesiedlone rodziny z dziećmi. Kampania ma na celu stworzenie fałszywego obrazu humanitaryzmu „wojowników wyzwolicieli”.


13 maj 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskich działań informacyjnych, wymierzone w postrzeganie obecności wojsk USA w Polsce.


06 maj 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskich działań informacyjnych nt. rzekomych planów dokonania przez Polskę aneksji zachodniej Ukrainy.

Zdjęcie

29 kwietnia 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskich działań informacyjnych, wymierzone w postrzeganie bezpieczeństwa Polski i obecności wojsk NATO na wschodniej flance sojuszu.

Zdjęcie

22 kwietnia 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskich działań informacyjnych, wymierzone w postrzeganie bezpieczeństwa Polski i konsekwencji udzielania pomocy Ukrainie.

Zdjęcie

15 kwiecień 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne nt. demontażu pomników Armii Czerwonej w Polsce zawarte w wypowiedziach Marii Zacharowej.

Zdjęcie

08 kwiecień 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne obecne w komunikacji Piotra Panasiuka – zbieżne z celami informacyjnymi rosyjskiej propagandy nt. wojny na Ukrainie.

Zdjęcie

01 kwietnia 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskich działań informacyjnych mające na celu:

  • Pogłębianie polaryzacji społecznej w Polsce;
  • Wywołanie strachu i sprzeciwu wobec polityki bezpieczeństwa RP:
Zdjęcie

25 marca 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne Grzegorza Brauna z rozmowy z prorosyjską agitatorką Agnieszką Piwar na łamach „Myśli Polskiej” – portalu wspieranego m. in przez wydalonego z Polski na wniosek ABW Leonida Swiridowa.

Zdjęcie

18 marca 2022: Wybrane linie fałszywych narracji obecnych w białorusko – rosyjskiej operacji dezinformacyjnej, wymierzonej w postrzeganie żołnierzy Wojska Polskiego.

Zdjęcie

11 marca 2022: Wybrane fałszywe tezy zawarte w wypowiedziach Konrada Rękasa będące elementem rosyjskiej operacji propagandowej, wymierzonej w postrzeganie wojny na Ukrainie.

Zdjęcie

rca 2022: Wybrane środki stosowane na użytek operacji psychologicznej będącej elementem zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, wymierzone w morale ukraińskich obrońców (obszar cywilny i militarny).

Zdjęcie

25 luty 2022: Wybrane linie fałszywych narracji zawarte w rosyjskiej operacji dezinformacyjnej wymierzonej w morale ukraińskiej armii i społeczeństwa.

Zdjęcie

y 2022: Wybrane fałszywe tezy zawarte w wypowiedziach Olega Ajrapietowa będące elementem rosyjskiej operacji propagandowej wymierzonej w postrzeganie Polski.

Zdjęcie

11 luty 2022: Krótka charakterystyka działalności Dzmitryja Bialakoua – współorganizatora operacji dezinformacyjnej realizowanej przy użyciu dezertera Emila Czeczki p-ko Polsce przez białoruskie służby.

Zdjęcie

04 luty 2022: Wybrane linie fałszywych narracji rosyjskiej propagandy, wymierzonych w postrzeganie wzmocnienia obecności wojsk USA / NATO w Polsce.

Zdjęcie

Wybrane linie fałszywych narracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej nawiązujące do wzmocnionej obecności wojskowej Rosji przy granicach z Ukrainą, w tym sugestie będące elementem wywierania presji psychologicznej.

Zdjęcie

21 sty 2022 Wybrane linie fałszywych narracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej nawiązujące do postanowień Aktu Stanowiącego NATO – Rosja z 1997 roku.

Zdjęcie

14 sty 2022: Rosyjskie narracje dezinformacyjne wymierzone w postrzeganie ćwiczeń wojsk NATO zestawione z działaniami psychologicznymi wymierzonymi w postrzeganie gwarancji bezpieczeństwa Sojuszu.

Zdjęcie

2022: Wybrane linie fałszywych narracji obecnych w rosyjskich działaniach propagandowych, wymierzone w postrzeganie polskich służb mundurowych.

Zdjęcie

Wybrane linie fałszywych fałszywych narracji obecnych w białorusko – rosyjskiej operacji dezinformacyjnej, wymierzonej w postrzeganie Wojska Polskiego.

Zdjęcie

Wybrane linie fałszywych narracji obecnych w białorusko – rosyjskiej operacji dezinformacyjnej, wymierzonej w postrzeganie:

  • Żołnierzy Wojska Polskiego;
  • Funkcjonariuszy Straży Granicznej;

w kontekście pełnionej przez nich służby na granicy Polski

Zdjęcie

Wybrane linie fałszywych narracji rosyjskiej operacji dezinformacyjnej, wymierzonych w postrzeganie Ukrainy, w relacji do wzmożonej aktywności militarnej Federacji Rosyjskiej.

Zdjęcie

Wybrane linie fałszywych narracji w ramach białorusko – rosyjskiej operacji dezinformacyjnej wymierzonej w postrzeganie Polski, w kontekście wykreowanego przez reżim Łukaszenki kryzysu migracyjnego.

Zdjęcie

Dezinformacja wymierzona w postrzeganie Wojska Polskiego. Wybrane linie fałszywych narracji rosyjskiej propagandy nt. korupcji w Wojsku Polskim i Ministerstwie Obrony Narodowej.

Zdjęcie