DisInfoPack

DisInfoPack powstaje dzięki bieżącemu monitorowaniu środowiska informacyjnego oraz rozpoznaniu zdarzeń kwalifikowanych do działań o charakterze manipulacyjnym.

DisInfoPack to podsumowanie wybranych incydentów, działań propagandowych czy dezinformacyjnych, które ma na celu budowę świadomości na temat bieżących zagrożeń.

DisInfoPack ukazuje się w każdy piątek.

Zobacz najnowsze publikacje:

06 maj 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskich działań informacyjnych nt. rzekomych planów dokonania przez Polskę aneksji zachodniej Ukrainy.

Zdjęcie

29 kwietnia 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskich działań informacyjnych, wymierzone w postrzeganie bezpieczeństwa Polski i obecności wojsk NATO na wschodniej flance sojuszu.

Zdjęcie

22 kwietnia 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskich działań informacyjnych, wymierzone w postrzeganie bezpieczeństwa Polski i konsekwencji udzielania pomocy Ukrainie.

Zdjęcie

15 kwiecień 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne nt. demontażu pomników Armii Czerwonej w Polsce zawarte w wypowiedziach Marii Zacharowej.

Zdjęcie

08 kwiecień 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne obecne w komunikacji Piotra Panasiuka – zbieżne z celami informacyjnymi rosyjskiej propagandy nt. wojny na Ukrainie.

Zdjęcie

01 kwietnia 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskich działań informacyjnych mające na celu:

  • Pogłębianie polaryzacji społecznej w Polsce;
  • Wywołanie strachu i sprzeciwu wobec polityki bezpieczeństwa RP:
Zdjęcie

25 marca 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne Grzegorza Brauna z rozmowy z prorosyjską agitatorką Agnieszką Piwar na łamach „Myśli Polskiej” – portalu wspieranego m. in przez wydalonego z Polski na wniosek ABW Leonida Swiridowa.

Zdjęcie

18 marca 2022: Wybrane linie fałszywych narracji obecnych w białorusko – rosyjskiej operacji dezinformacyjnej, wymierzonej w postrzeganie żołnierzy Wojska Polskiego.

Zdjęcie

11 marca 2022: Wybrane fałszywe tezy zawarte w wypowiedziach Konrada Rękasa będące elementem rosyjskiej operacji propagandowej, wymierzonej w postrzeganie wojny na Ukrainie.

Zdjęcie

rca 2022: Wybrane środki stosowane na użytek operacji psychologicznej będącej elementem zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, wymierzone w morale ukraińskich obrońców (obszar cywilny i militarny).

Zdjęcie

25 luty 2022: Wybrane linie fałszywych narracji zawarte w rosyjskiej operacji dezinformacyjnej wymierzonej w morale ukraińskiej armii i społeczeństwa.

Zdjęcie

y 2022: Wybrane fałszywe tezy zawarte w wypowiedziach Olega Ajrapietowa będące elementem rosyjskiej operacji propagandowej wymierzonej w postrzeganie Polski.

Zdjęcie

11 luty 2022: Krótka charakterystyka działalności Dzmitryja Bialakoua – współorganizatora operacji dezinformacyjnej realizowanej przy użyciu dezertera Emila Czeczki p-ko Polsce przez białoruskie służby.

Zdjęcie

04 luty 2022: Wybrane linie fałszywych narracji rosyjskiej propagandy, wymierzonych w postrzeganie wzmocnienia obecności wojsk USA / NATO w Polsce.

Zdjęcie

Wybrane linie fałszywych narracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej nawiązujące do wzmocnionej obecności wojskowej Rosji przy granicach z Ukrainą, w tym sugestie będące elementem wywierania presji psychologicznej.

Zdjęcie

21 sty 2022 Wybrane linie fałszywych narracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej nawiązujące do postanowień Aktu Stanowiącego NATO – Rosja z 1997 roku.

Zdjęcie


14 sty 2022: Rosyjskie narracje dezinformacyjne wymierzone w postrzeganie ćwiczeń wojsk NATO zestawione z działaniami psychologicznymi wymierzonymi w postrzeganie gwarancji bezpieczeństwa Sojuszu.

Zdjęcie

2022: Wybrane linie fałszywych narracji obecnych w rosyjskich działaniach propagandowych, wymierzone w postrzeganie polskich służb mundurowych.

Zdjęcie

Wybrane linie fałszywych fałszywych narracji obecnych w białorusko – rosyjskiej operacji dezinformacyjnej, wymierzonej w postrzeganie Wojska Polskiego.

Zdjęcie

Wybrane linie fałszywych narracji obecnych w białorusko – rosyjskiej operacji dezinformacyjnej, wymierzonej w postrzeganie:

  • Żołnierzy Wojska Polskiego;
  • Funkcjonariuszy Straży Granicznej;

w kontekście pełnionej przez nich służby na granicy Polski

Zdjęcie

Wybrane linie fałszywych narracji rosyjskiej operacji dezinformacyjnej, wymierzonych w postrzeganie Ukrainy, w relacji do wzmożonej aktywności militarnej Federacji Rosyjskiej.

Zdjęcie

Wybrane linie fałszywych narracji w ramach białorusko – rosyjskiej operacji dezinformacyjnej wymierzonej w postrzeganie Polski, w kontekście wykreowanego przez reżim Łukaszenki kryzysu migracyjnego.

Zdjęcie

Dezinformacja wymierzona w postrzeganie Wojska Polskiego. Wybrane linie fałszywych narracji rosyjskiej propagandy nt. korupcji w Wojsku Polskim i Ministerstwie Obrony Narodowej.

Zdjęcie