DisInfoPack

DisInfoPack powstaje dzięki bieżącemu monitorowaniu środowiska informacyjnego oraz rozpoznaniu zdarzeń kwalifikowanych do działań o charakterze manipulacyjnym.

#DisInfoPack powstaje w każdy piątek i zawiera podsumowanie wybranych incydentów propagandowych czy dezinformacyjnych. Projekt ma na celu podnoszenie odporności na dezinformację poprzez omawianie bieżących zagrożeń.


Najnowsze publikacje:

17 marca 2023 r.: Rosyjska propaganda kreuje fałszywy wizerunek Polski jako państwa agresywnego, destabilizującego bezpieczeństwo Ukrainy, Białorusi i Gruzji.


10 marzec 2023: Rosyjski aparat wpływu kontynuuje operację zastraszania Polski. Monitorowaliśmy aktywność propagandową Rosji wymierzoną w wolę do wspierania Ukrainy. Jednym z narzędzi stosowanych przez Rosjan są operacje zastraszania. Prezentujemy wybrane fałszywe narracje stosowane przez Rosję, które uderzają w postrzeganie zdolności Wojska Polskiego do zapewnienia bezpieczeństwa RP i wolę do wspierania Ukrainy.


24 luty 2023: Rosyjski aparat wpływu kontynuuje operacje propagandowe, wymierzone w postrzeganie bezpieczeństwa militarnego Polski.


17 luty 2023: Rosyjski aparat wpływu uderza propagandowo w postrzeganie relacji polsko-amerykańskich przed planowaną wizytą prezydenta USA w Polsce. Przybliżamy fałszywe narracje obecne w działaniu propagandowym Kremla, zaadresowane do polskojęzycznych odbiorców.


10 luty 2023: Rosyjska propaganda zastrasza Polaków. To element sterowanej przez rosyjskie służby presji psychologicznej, wymierzonej w postrzeganie bezpieczeństwa Polski. W #DisInfoPack prezentujemy wybrane tezy dezinformacyjne zaadresowane do odbiorców w Polsce. Nie pozwól sobą manipulować.


03 luty 2023: Fałszywe tezy nt. wojny w Ukrainie zawarte w wypowiedzi Władimira Putina podczas propagandowego wydarzenia z okazji 80 rocznicy bitwy pod Stalingradem.


27 stycznia 2023: Działanie informacyjne rosyjskiego aparatu propagandowego fałszują obraz zwiększania liczebności Wojska Polskiego. Prezentujemy zidentyfikowane linie fałszywych narracji promowane przez obiekty trwale zaangażowane w rosyjskie operacje dezinformacyjne w Polsce.


20 stycznia 2023: Monitorowaliśmy rosyjską aktywność propagandową skierowaną na manipulowanie postrzeganiem zaangażowania Polski w wspieranie Ukrainy i jej działań obronnych. W #DisInfoPack prezentujemy wybrane fałszywe narracje wymierzone w postrzeganie zaangażowania Polski w pomoc Ukrainie:


13 stycznia 2022: Monitorowaliśmy rosyjską aktywność informacyjną związaną ze wzmacnianiem wschodniej flanki Sojuszu. Prezentujemy wybranie fałszywe narracje rosyjskiej propagandy na temat transferu sprzętu bojowego i wzmacniania zdolności obronnych wschodniej flanki NATO.


30 grudnia 2022: Narracje dezinformacyjne białoruskiej propagandy, wymierzone w postrzeganie funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojska Polskiego strzegących granicy polsko-białoruskiej.


23 grudnia 2022: Monitorowaliśmy rosyjskie działania informacyjne oparte na fałszywych tezach o dążeniach Polski do „odzyskania” terenów zachodniej Ukrainy. W #DisInfoPack prezentujemy wybrane narracje dezinformacyjne stosowane przez Rosjan w komunikacji prowadzonej w mediach społecznościowych:


16 grudnia 2022: Monitorowaliśmy aktywność prorosyjskich obiektów w sieci poruszających tematykę ćwiczeń Wojska Polskiego. W DisInfoPack prezentujemy wybrane tezy dezinformacyjne obecne w prorosyjskich działaniach informacyjnych mające dyskredytować ćwiczenia i warunki bytowe rezerwy SZRP.


09 grudnia 2022: Linie narracji rosyjskich działań informacyjnych opartych na zastraszaniu, dyskredytacji Wojska Polskiego i propagandzie wymierzonej w poczucie bezpieczeństwa w Polsce.


02 grudnia 2022: Rosyjska propaganda kontynuuje w mediach społecznościowych działania informacyjne przeciwko Polsce. Rosjanie wyprowadzają fałszywe narracje w oparciu o wątki tzw. „polskich najemników”. Prezentujemy wybrane narracje rosyjskich działań dezinformacyjnych.


25 listopad 2022: Rosyjska propaganda kontynuuje próby destabilizacji relacji Polska – Ukraina – Zachód wykorzystując informacje związane z incydentem w Przewodowie. Prezentujemy stosowane przez Rosjan fałszywe narracje. Weryfikuj informacje i nie daj sobą manipulować.


18 listopad 2022: Rosyjska propaganda kontynuuje próby destabilizacji relacji Polska – Ukraina wykorzystując informacje związane z incydentem w #Przewodowo. Prezentujemy fałszywe narracje obecne w rosyjskiej operacji wpływu na postrzeganie incydentu w Przewodowie.


04 listopad 2022: Rosyjska propaganda kontynuuje próby osłabienia woli Polaków do wspierania bezpieczeństwa Ukrainy. W #DisInfoPack prezentujemy wybrane fałszywe narracje rosyjskiej propagandy za pomocą których Rosjanie chcą podważać relacje PL – UA i osłabiać wolę do wsparcia Ukrainy.


28 październik 2022: Chińska propaganda wpisuje się w cele informacyjne Kremla. W najnowszym #DisInfoPack prezentujemy wybrane tezy dezinformacyjne chińskiej propagandy wymierzone w postrzeganie genezy kryzysu energetycznego w UE.


21 październik 2022: Przedstawiamy promowane przez prorosyjskie obiekty w sieci tezy dezinformacyjne, wymierzone w postrzeganie zdolności obronnych Wojska Polskiego i wolę do dalszego wspierania Ukrainy dostawami uzbrojenia. Poznaj linie fałszywych narracji i nie daj sobą manipulować.


14 październik 2022: Fałszywe uzasadnienia dla wprowadzenia przez reżim Łukaszenki tzw. „reżimu operacji antyterrorystycznej”. To element długofalowej operacji dezinformacyjnej wymierzonej m. in. w Polskę. Prezentujemy wybrane linie fałszywych narracji stosowane przez Białoruś.


07 październik 2022: Rosyjskie straszenie zagładą nuklearną. W #DisInfoPack prezentujemy wybrane tezy i cytowania z wypowiedzi Miedwiediewa, będące elementem presji psychologicznej – zastraszania zagładą nuklearną – kierowaną do opinii publicznej państw Zachodu. Nie daj się zastraszyć!


30 września 2022: Monitorowaliśmy bieżącą aktywność rosyjskiej propagandy, wymierzoną w postrzeganie uchodźców z Ukrainy w Polsce. Większość tez dezinformacyjnych sugerowała związki uchodźców z rosnącą przestępczością i zagrożeniem jakie stwarzają dla dobrobytu Polaków.


23 września 2022: Wybrane środki wizualne stosowane przez rosyjski aparat propagandowy, mające na celu wywołanie lęku o najbliższych i zastraszenie zachodniej opinii publicznej skutkami kryzysu energetycznego:


16 września 2022: Beneficjentem aktywności propagandowej Chin, wymierzonej w postrzeganie przyczyn kryzysu energetycznego w Europie – jest Rosja. Monitorowaliśmy aktywność chińskiej propagandy w Polsce. W dzisiejszym #DisInfoPack przedstawiamy linie fałszywych narracji stosowanych przez Chiny:


09 września 2022: Działania informacyjne stron i blogów stale obecnych w rosyjskich operacjach dezinformacyjnych w Polsce. Prezentujemy wybrane fałszywe tezy za pomocą których rosyjskie aktywa dążą do negatywnego wpływania na postrzeganie Wojska Polskiego:


02 września 2022: Monitorowaliśmy działania dezinformacyjne Rosjan oparte na fałszywych tezach dotyczących planów aneksji zachodniej Ukrainy przez Polskę. Przedstawiamy wybrane fałszywe narracje eksponowane przez rosyjski aparat propagandowy na polskojęzycznych stronach www:


26 sierpnia 2022: Prorosyjskie aktywa osobowe próbują za pomocą działań informacyjnych wywołać empatię do Darii Dugin m. in. poprzez zniekształcanie jej życiorysu i pomijanie faktów nt jej zaangażowania w działania aktywne p-ko Zachodowi. W #DisInfoPack przybliżamy wybrane fakty z jej życiorysu:


19 sierpnia 2022: Monitorowaliśmy prorosyjską aktywność portalu „Myśl Polska”, który za pomocą „publicystyki” prowadzi działania dezinformacyjne zbieżne z interesami i celami propagandowymi Federacji Rosyjskiej. Ostrzegamy przed aktywnością dezinformacyjną tego obiektu:


12 sierpnia 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskiego aparatu propagandowego, mające na celu ukrycie rosyjskich zbrodni wojennych popełnianych w Ukrainie przy jednoczesnym eksponowaniu fałszywych tez o odpowiedzialności za zbrodnie strony ukraińskiej.


05 sierpnia 2022: Piotr Korczarowski („dziennikarz, redaktor naczelny” Emisja-tv) publikuje w swoich mediach społecznościowych treści zbieżne z tezami propagandowymi, w tym dezinformacyjnymi, Federacji Rosyjskiej. Przybliżamy wybrane obszary aktywności informacyjnej Korczarowskiego:


29 lipca 2022: Katarzyna Sokołowska (aktywistka i prezes Fundacji: Wołyń – Pamiętamy) publikuje i promuje na swoich mediach społecznościowych treści zbieżne z liniami propagandowymi Federacji Rosyjskiej. Przybliżamy wybrane obszary aktywności informacyjnej Sokołowskiej:


22 lipca 2022: Marcin Skalski kontynuuje za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, przekazywanie zmanipulowanych informacji i opinii zbieżnych z rosyjskimi tezami propagandowymi. Wybrane obszary aktywności informacyjnej Skalskiego:


15 lipca 2022: Tezy dezinformacyjne obecne w kontrolowanej przez Kreml operacji medialnej, wymierzonej w postrzeganie pomocy jakiej udzielili Polacy uchodźcom z Ukrainy.


08 lipca 2022: Monitorowaliśmy aktywność rosyjskiej propagandy skierowanej na „uwiarygadnianie” rzekomych planów zajęcia przez Polskę zachodniej Ukrainy. Poniżej prezentujemy wybrane tezy dezinformacyjne stosowane przez Rosjan w prowadzonych operacjach medialnych.


01 lipca 2022: Analizowaliśmy rosyjskie działania dyskredytacyjne, psychologiczne i dezinformacyjne mające na celu negatywnie wpływać na postrzeganie Litwy w zw. z wdrażaniem unijnych sankcji na Rosję. W najnowszym #DisInfoPack o rosyjskiej propagandzie i fałszywych tezach wymierzonych w Litwę.


23 czerwca 2022: Analizowaliśmy rosyjskie działania dyskredytacyjne i dezinformacyjne mające na celu negatywnie wpływać na postrzeganie Ukrainy i woli do udzielania jej wsparcia. W najnowszym #DisInfoPack o stosowanych przez Rosjan fałszywych tezach dyskredytujących ukraińskie władze i wojsko:


17 czerwca 2022: Monitorowaliśmy aktywność Kremla wymierzoną w postrzeganie sankcji nałożonych na Rosję w zw. z agresją p-ko Ukrainie.

Rosjanie intensyfikują propagandę w celu uzyskania większej akceptacji na luzowanie sankcji w przyszłości. #DisInfoPack o rosyjskiej dezinformacji nt sankcji:


10 czerwiec 2022: W jaki sposób Rosjanie próbują wpływać na obniżenie woli do udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy? Monitorowaliśmy aktualne rosyjskie działania informacyjne prowadzone na tym kierunku. Wybrane tezy dezinformacyjne wymierzone w postrzeganie uchodźców:


03 czerwca 2022: Rosjanie kontynuują próby dyskredytacji żołnierzy WP w celu negatywnego wpływania na zaufanie do Wojska Polskiego. Dzisiejszy #DisinfoPack jest poświęcony wybranym tezom dezinformacyjnym, które występują w kontrolowanych przez Kreml obiektach www.

Nie daj sobą manipulować:


27 maj 2022: Bloger Marcin Skalski (m. in. publicysta prorosyjskiego portalu Kresy/./pl) prowadzi działania informacyjne zbieżne z celami rosyjskiej propagandy.

Wybrane linie fałszywych narracji:


20 maj 2022: Na okupowanym wschodzie Ukrainy trwa rosyjska kampania agitacyjna wykorzystująca siłą przesiedlone rodziny z dziećmi. Kampania ma na celu stworzenie fałszywego obrazu humanitaryzmu „wojowników wyzwolicieli”.


13 maj 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskich działań informacyjnych, wymierzone w postrzeganie obecności wojsk USA w Polsce.


06 maj 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskich działań informacyjnych nt. rzekomych planów dokonania przez Polskę aneksji zachodniej Ukrainy.

Zdjęcie

29 kwietnia 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskich działań informacyjnych, wymierzone w postrzeganie bezpieczeństwa Polski i obecności wojsk NATO na wschodniej flance sojuszu.

Zdjęcie

22 kwietnia 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskich działań informacyjnych, wymierzone w postrzeganie bezpieczeństwa Polski i konsekwencji udzielania pomocy Ukrainie.

Zdjęcie

15 kwiecień 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne nt. demontażu pomników Armii Czerwonej w Polsce zawarte w wypowiedziach Marii Zacharowej.

Zdjęcie

08 kwiecień 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne obecne w komunikacji Piotra Panasiuka – zbieżne z celami informacyjnymi rosyjskiej propagandy nt. wojny na Ukrainie.

Zdjęcie

01 kwietnia 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskich działań informacyjnych mające na celu:

  • Pogłębianie polaryzacji społecznej w Polsce;
  • Wywołanie strachu i sprzeciwu wobec polityki bezpieczeństwa RP:
Zdjęcie

25 marca 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne Grzegorza Brauna z rozmowy z prorosyjską agitatorką Agnieszką Piwar na łamach „Myśli Polskiej” – portalu wspieranego m. in przez wydalonego z Polski na wniosek ABW Leonida Swiridowa.

Zdjęcie

18 marca 2022: Wybrane linie fałszywych narracji obecnych w białorusko – rosyjskiej operacji dezinformacyjnej, wymierzonej w postrzeganie żołnierzy Wojska Polskiego.

Zdjęcie

11 marca 2022: Wybrane fałszywe tezy zawarte w wypowiedziach Konrada Rękasa będące elementem rosyjskiej operacji propagandowej, wymierzonej w postrzeganie wojny na Ukrainie.

Zdjęcie

rca 2022: Wybrane środki stosowane na użytek operacji psychologicznej będącej elementem zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, wymierzone w morale ukraińskich obrońców (obszar cywilny i militarny).

Zdjęcie

25 luty 2022: Wybrane linie fałszywych narracji zawarte w rosyjskiej operacji dezinformacyjnej wymierzonej w morale ukraińskiej armii i społeczeństwa.

Zdjęcie

y 2022: Wybrane fałszywe tezy zawarte w wypowiedziach Olega Ajrapietowa będące elementem rosyjskiej operacji propagandowej wymierzonej w postrzeganie Polski.

Zdjęcie

11 luty 2022: Krótka charakterystyka działalności Dzmitryja Bialakoua – współorganizatora operacji dezinformacyjnej realizowanej przy użyciu dezertera Emila Czeczki p-ko Polsce przez białoruskie służby.

Zdjęcie

04 luty 2022: Wybrane linie fałszywych narracji rosyjskiej propagandy, wymierzonych w postrzeganie wzmocnienia obecności wojsk USA / NATO w Polsce.

Zdjęcie

Wybrane linie fałszywych narracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej nawiązujące do wzmocnionej obecności wojskowej Rosji przy granicach z Ukrainą, w tym sugestie będące elementem wywierania presji psychologicznej.

Zdjęcie

21 sty 2022 Wybrane linie fałszywych narracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej nawiązujące do postanowień Aktu Stanowiącego NATO – Rosja z 1997 roku.

Zdjęcie

14 sty 2022: Rosyjskie narracje dezinformacyjne wymierzone w postrzeganie ćwiczeń wojsk NATO zestawione z działaniami psychologicznymi wymierzonymi w postrzeganie gwarancji bezpieczeństwa Sojuszu.

Zdjęcie

2022: Wybrane linie fałszywych narracji obecnych w rosyjskich działaniach propagandowych, wymierzone w postrzeganie polskich służb mundurowych.

Zdjęcie

Wybrane linie fałszywych fałszywych narracji obecnych w białorusko – rosyjskiej operacji dezinformacyjnej, wymierzonej w postrzeganie Wojska Polskiego.

Zdjęcie

Wybrane linie fałszywych narracji obecnych w białorusko – rosyjskiej operacji dezinformacyjnej, wymierzonej w postrzeganie:

  • Żołnierzy Wojska Polskiego;
  • Funkcjonariuszy Straży Granicznej;

w kontekście pełnionej przez nich służby na granicy Polski

Zdjęcie

Wybrane linie fałszywych narracji rosyjskiej operacji dezinformacyjnej, wymierzonych w postrzeganie Ukrainy, w relacji do wzmożonej aktywności militarnej Federacji Rosyjskiej.

Zdjęcie

Wybrane linie fałszywych narracji w ramach białorusko – rosyjskiej operacji dezinformacyjnej wymierzonej w postrzeganie Polski, w kontekście wykreowanego przez reżim Łukaszenki kryzysu migracyjnego.

Zdjęcie

Dezinformacja wymierzona w postrzeganie Wojska Polskiego. Wybrane linie fałszywych narracji rosyjskiej propagandy nt. korupcji w Wojsku Polskim i Ministerstwie Obrony Narodowej.

Zdjęcie