DisInfoPack

DisInfoPack powstaje dzięki bieżącemu monitorowaniu środowiska informacyjnego oraz rozpoznaniu zdarzeń kwalifikowanych do działań o charakterze manipulacyjnym.

#DisInfoPack powstaje w każdy piątek i zawiera podsumowanie wybranych incydentów propagandowych czy dezinformacyjnych. Projekt ma na celu podnoszenie odporności na dezinformację poprzez omawianie bieżących zagrożeń.


Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023”.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


22/09/2023 r.: Manipulacja i dezinformacja chińskiej propagandy po spotkaniu Putina z Wang Yi – Ministrem Spraw Zagranicznych Chin. Chiny realizują w zakresie działań informacyjnych m. in. agendę wymierzoną w osłabienie NATO.

Działania informacyjne Chin wpisują się w narracje propagandowe Kremla i obejmują między innymi:

🔴 Przedstawianie w fałszywym świetle polityki obronnej Zachodu jako działań prowokacyjnych, motywowanych imperialnymi ambicjami.
🔴 Krytykę pomocy wojskowej Zachodu na rzecz wysiłku obronnego Ukrainy.
🔴 Uwiarygodnienie dezinformacji o „sprowokowanej” Rosji i „zagrożonych” polityką transatlantycką Chinach.

Przedstawiamy wybrane narracje propagandowe zawarte w komunikacji Chin po spotkaniu Putina z Wang Yi.


17/09/2023 r.: Aparat propagandy Federacji Rosyjskiej kontynuuje operacje ideologiczno – propagandowe ZSRS towarzyszące sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku.

Propaganda Kremla operuje kłamstwem historycznym, które jest kontynuacją operacji propagandowej fałszującej obraz sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku.

Celem tej operacji było (i jest) m. in. stworzenie fałszywego obrazu zajęcia przez Armię Czerwoną wschodnich obszarów Polski jako rzekomego wyzwolenia białoruskich i ukraińskich chłopów oraz robotników spod ucisku polskich obszarników i burżuazji.

Prezentujemy wybrane narracje dezinformacyjne towarzyszące operacji:

🔴 Zajęcie przez Armię Czerwoną wschodnich obszarów Polski było wyzwoleniem białoruskich i ukraińskich chłopów spod ucisku polskich obszarników, burżuazji.
🔴 Polska była ksenofobiczna, antysemicka, rządzona przez nacjonalistów i współwinna wybuchu II WŚ.
🔴 17 września 1939 r. Armia Czerwona rozpoczęła akcję wyzwoleńczą w Polsce i obronę ludności białoruskiej oraz ukraińskiej.


08/09/2023 r.: Rosyjski aparat wpływu promuje spekulacje i dezinformację nt. zakażeń legionellą (chorobą legionistów) w Polsce. Działania informacyjne mają wywołać niepokój i nieufność wobec administracji państwa, w tym służb sanitarnych.

Wybrane narracje dezinformacyjne:

🔴 Oficjalne dane o zarażonych i zmarłych są celowo zaniżane.
🔴 Rząd RP zataja informacje o zakażeniach w Polsce.
🔴 Premier RP wprowadził zakaz podróży na Podkarpacie.
🔴 Ministerstwo Zdrowia nałożyło cenzurę na informacje nt. legionelli aby ukryć przed społeczeństwem skalę zagrożenia.
🔴 Na terenie obozu dla uchodźców w Rzeszowie funkcjonują tajne amerykańskie laboratoria chemiczne i biotechnologiczne.


01/09/2023 r.: Antypolska propaganda Goebbelsa, w przededniu niemieckiej napaści na Polskę, we wrześniu 1939 roku. Elementy propagandy realizowanej przez Niemcy w sierpniu i wrześniu 1939 r. przeciwko Polsce są często wykorzystywane przez aparat propagandy Rosji, która używa kłamstw Josepha Goebbelsa do „uwiarygadniania” własnej dezinformacji na temat genezy i przebiegu II WŚ.

Przybliżamy wybrane narracje dezinformacyjne promowane przez Niemcy w sierpniu i wrześniu 1939 roku:


25/08/2023 r.: Rosyjska propaganda nie ustaje w próbach zakłócania relacji Polski z jej sojusznikami NATO. Na użytek tych działań rosyjski aparat wpływu dyskredytuje żołnierzy sił zbrojnych państw NATO. Celem Kremla jest między innymi uderzenie w poczucie bezpieczeństwa obywateli Polski. Przybliżamy wybrane tezy dezinformacyjne promowane przez Rosjan:


18/08/2023 r.: Rosyjski aparat propagandy rozwija operacje dezinformacyjne, za pomocą których stwarza fałszywy obraz Polski jako państwa dążącego do aneksji Zachodniej Ukrainy.

🔴 Rosyjska operacja to element działań dezinformacji strategicznej, której celem jest stworzenie warunków do kształtowania zniekształconego poglądu na temat Polski jako państwa agresywnego, prowokującego i destabilizującego bezpieczeństwo Europy.

🔴 Rzekome plany aneksji zachodniej Ukrainy przez Polskę mają zastosowanie w różnych operacjach dezinformacyjnych Kremla. Jedną z nich są wątki stosowane do tworzenia fałszywego obrazu rosyjskiej napaści na Ukrainę jako działania uprzedzającego / defensywnego wobec planowanego „ataku” na Rosję z Zachodu.

🔴 Jednym z państw często wskazywanych w tej operacji jest właśnie Polska, której fałszywy obraz służy rosyjskim propagandystom do „uwiarygadniania” obrazu Rosji jako tzw. „oblężonej twierdzy.


11/08/2023 r.: Fałszywe tezy nt. planu udziału LITPOLUKRBRIG w okupacji Zachodniej Ukrainy przez Polskę to stale obecny w ostatnich miesiącach wektor działań dezinformacyjnych rosyjskiego i białoruskiego aparatu wpływu.

Ataki informacyjne realizowane przy użyciu dezinformacji nt. LITPOLUKRBRIG są wykorzystywane przez Rosjan do budowy fałszywego obrazu rosyjskiej napaści na Ukrainę. Rosja dąży do zastąpienia faktów o napaści na Ukrainę fałszywym wrażeniem prowadzenia na Ukrainie wojny defensywnej wobec „prowokacji” Polski / NATO.

Kolejnym wektorem rosyjskich działań jest kształtowanie fałszywego obrazu Polski jako państwa prowokującego, ofensywnego, planującego akty agresji wobec Ukrainy i/lub Białorusi.

Przedstawiamy wybrane narracje dezinformacyjne towarzyszące w bieżącym tygodniu tej operacji.


04/08/2023 r.: Aparat propagandy Rosji i Chin współpracują w działaniach informacyjnych, które mają kształtować fałszywy obraz NATO i polityki bezpieczeństwa Zachodu. Prezentujemy wybrane tezy dezinformacyjne chińskich dyplomatów promowane przez rosyjski aparat propagandy.

Chiny w tym zakresie realizują m. in. agendę wymierzoną w osłabienie NATO i zniekształcenie postrzegania rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Działania informacyjne wpisują się w cykl operacji, których celem jest stworzenie fałszywego obrazu rosyjskiej agresji na Ukrainę jako „sprowokowanej i inspirowanej” przez Zachód. Działania informacyjne Chin wpisują się w narracje propagandowe Kremla i obejmują:

🔴 Krytykę pomocy wojskowej Zachodu na rzecz wysiłku obronnego Ukrainy.
🔴 Manipulowanie obrazem polityki obronnej NATO poprzez przedstawianie jej w fałszywym świetle działań prowokacyjnych, ofensywnych.
🔴 „Uwiarygodnienie” dezinformacji o „sprowokowanej Rosji”.

Równolegle Chińska i rosyjska propaganda rozwijają działania oparte na cenzurze i kłamstwie o odpowiedzialności Zachodu / USA za wojnę na Ukrainie.


28/07/2023 r.: Rosyjski aparat propagandy pozornie „uzasadnia” stacjonowanie tzw. „Grupy Wagnera” na Białorusi dezinformacją o zagrożeniu dla bezpieczeństwa Białorusi ze strony Polski. Prezentujemy wybrane narracje dezinformacyjne towarzyszące operacji:

🔴 Polska konsekwentnie zmierza do wojny (kontekst ofensywny);
🔴 Grupa Wagnera to gwarant bezpieczeństwa Białorusi;
🔴 Wojsko Polskie tworzy grupę uderzeniową w pobliżu wschodniej granicy;
🔴 Polska potajemnie dyslokuje jednostki wojskowe pod pozorem ćwiczeń;
🔴 Polskie prowokacje wymierzone w Białoruś to wstęp do wojny p-ko Rosji.

Kontrolowany przez Federację Rosyjską aparat propagandy promuje w serwisach społecznościowych informacje o rozlokowaniu tzw. „Grupy Wagnera” na terytorium Białorusi.
Większość materiałów pochodzi z działań propagandowych realizowanych obecnie przez białoruskie Ministerstwo Obrony.

🔴 Działania informacyjne są skoordynowane. Oprócz eksponowania informacji o szkoleniach „wagnerowców” dla białoruskiego wojska są wpisywane w kontekst rzekomej mitygacji „zewnętrznego” zagrożenia dla Białorusi.

Działania informacyjne są skoordynowane. Oprócz eksponowania informacji o szkoleniach „wagnerowców” dla białoruskiego wojska są wpisywane w kontekst rzekomej mitygacji „zewnętrznego” zagrożenia dla Białorusi. Pamiętaj, informacja to broń a Ty możesz być celem. Dowiedz się więcej – Grupa Wagnera na Białorusi.


21/07/2023 r.: Rosyjski aparat propagandy zastrasza i dyskredytuje wspieranie wysiłku obronnego Ukrainy w celu obniżenia poparcia społecznego dla donacji wojskowych Zachodu na rzecz Ukrainy.

Na użytek tej operacji rosyjski system propagandy dąży do wytworzenia u adresatów wrażenia, że wspieranie wysiłku obronnego Ukrainy jest bezcelowe i stanowi zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. Celem tak skrojonej operacji jest stworzenie warunków do wywołania dyskursu i obniżenia poparcia społecznego dla wpierania wysiłku obronnego Ukrainy.

W #DisInfoPack prezentujemy wybrane narracje dezinformacyjne stosowane przez rosyjską propagandę na użytek tej operacji. Wybrane narracje dezinformacyjne:

🔴 Wojsko Polskie utraciło zapasy amunicji niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa kraju;
🔴 Dostarczone przez Polskę Ukrainie systemy uzbrojenia zostały już zniszczone;
🔴 Zachodnie donacje wojskowe nie mają wpływu na potencjał obronny ukraińskiej armii;
🔴 Donacje wojskowe na rzecz Ukrainy skutkują „bezbronnością” Polski;
🔴 Zachodnie systemy uzbrojenia są niskiej jakości i „bezbronne” w konfrontacji z rosyjskimi.


14/07/2023 r.: Rosyjski aparat propagandy uderza w postrzeganie szczytu NATO w Wilnie. Wiodące metanarracje obejmują m. in. budowę fałszywego obrazu Sojuszu jako ofensywnego, planującego atak na Rosję.

W najnowszym #DisInfoPack prezentujemy wybrane działania propagandowe Kremla, które są wykorzystywane do ugruntowania dotychczasowych operacji dezinformacyjnych mających na celu:

🔴 Tworzenie obrazu Rosji jako zagrożonej agresją NATO.
🔴 Zastąpienie faktów o rosyjskiej napaści na Ukrainę fałszywym wrażeniem prowadzenia na Ukrainie wojny zastępczej, defensywnej wobec „prowokacji” NATO.
🔴 Tworzenie fałszywego obrazu Polski jako prowokacyjnej, planującej zajęcie zachodnich terytoriów Ukrainy.


07/07/2023 r.: Rosyjski aparat propagandy prowadzi operacje dyskredytacyjne wymierzone w postrzeganie obecności uchodźców z Ukrainy na Zachodzie. Operacja jest oparta na dyskredytacji i ma celu obniżać akceptację i zaufanie społeczne do uchodźców z Ukrainy. W bieżącym #DisInfoPack przedstawiamy najczęściej występujące tezy dezinformacyjne rosyjskiego aparatu propagandy za okres od 03-07-2023 do 07-07-2023 r:


30/06/2023 r.: Białoruska propaganda kontynuuje kształtowanie fałszywego obrazu Polski jako państwa agresywnego, stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i integralności terytorialnej Białorusi. Narracje białoruskiej propagandy konsekwentnie przedstawiają Polskę w negatywnym, fałszywym, świetle “państwa prowokatora”, które realizuje w zróżnicowany sposób rzekomy plan napaści zbrojnej Białoruś. To operacja dezinformacyjna. Przedstawiamy wybrane narracje dezinformacyjne występujące w prowadzonej przy udziale białoruskich i rosyjskich służb operacji informacyjnej:


23/06/2023 r.: Rosyjski system propagandy konsekwentnie zastrasza wybrane grupy odbiorców w Polsce obrazem zniszczenia i zagłady nuklearnej w celu wywołania lęku i wymuszenia postawy koncyliacyjnej. Prezentujemy wybrane narracje propagandowe aparatu wpływu Kremla skierowane w ostatnich dniach do odbiorców w Polsce.


16/06/2023 r.: Rosyjski system wpływu zastrasza dezinformacją o braku zdolności Wojska Polskiego do zapewnienia bezpieczeństwa RP oraz uderza w postrzeganie wspierania wysiłku obronnego Ukrainy. W #DisInfoPack prezentujemy najczęściej występujące narracje dezinformacyjne towarzyszące tej operacji.


09/06/2023 r.: Rosyjski system propagandy prowadzi wielowątkową operację budowy fałszywego obrazu zniszczenia ukraińskiej zapory w Nowej Kachowce. W ramach rosyjskiej operacji dezorientowania i kształtowania fałszywego obrazu wysadzenia zapory w Nowej Kachowce są promowane: dezinformacja, manipulacja i spekulacje. Przedstawiamy wybrane, fałszywe, narracje rosyjskiej propagandy. Zachęcamy również do zapoznania się z oświadczeniem @MSZ_RP w związku z wysadzeniem przez stronę rosyjską zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce. LINK


02/06/2023 r.: Rosyjski system propagandy kontynuuje operację dezinformacyjną wymierzoną w postrzeganie zachodnich donacji wojskowych dla Ukrainy. Jednym z celów tej operacji jest obniżenie poparcia społecznego na Zachodzie dla programów wsparcia wysiłku obronnego Ukrainy. Przybliżamy wybrane, fałszywe narracje, którymi posługuje się aparat propagandowy Federacji Rosyjskiej:


26/05/2023 r.: Rosyjska propaganda fabrykuje „dowody” dla fałszywych narracji o przygotowaniu do wkroczenia na terytorium Ukrainy wielonarodowego korpusu wojsk z udziałem Ukrainy, Litwy i Polski. Jednym z elementów tej operacji było posługiwanie się fałszywymi dokumentami Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Ministerstwa Obrony Ukrainy i Szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. W najnowszym #DisInfoPack prezentujemy wybrane (fałszywe) narracje towarzyszące tej operacji:


19/05/2023 r.: Rosyjska propaganda wykorzystuje dezinformację o ćwiczeniach Anakonda-23 do tworzenia fałszywego obrazu Polski jako państwa zagrażającego bezpieczeństwu Rosji, Białorusi i Ukrainy.


12/05/2023 r.: System propagandy Kremla dąży do stworzenia fałszywego wrażenia jakoby wojna na Ukrainie była sprowokowana m. in. przez NATO, które rzekomo zmusiło Rosję do podjęcia działań obronnych. Prezentujemy wybrane narracje dezinformacyjne zawarte w wypowiedziach ministra spraw zagranicznych FR Siergieja Ławrowa oraz Dmitrija Pieskowa – rzecznika prasowego prezydenta Federacji Rosyjskiej. Rosyjska propaganda kształtuje fałszywy obraz genezy i przebiegu zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę:


05 maja 2023 r.: Rosyjska propaganda kształtuje fałszywy obraz Polski jako państwa realizującego plan zaboru / aneksji zachodnich terytoriów Ukrainy. Prezentujemy rozpoznane w monitorowanym okresie narracje dezinformacyjne Kremla.


28 kwietnia 2023 r.: Rosyjska propaganda kształtuje fałszywy obraz wojny na Ukrainie. Rosyjska napaść na Ukrainę jest przedstawiania w fałszywym świetle wojny zastępczej, defensywnej wobec prowokacji NATO.Najnowsze publikacje:


21 kwietnia 2023 r.: Rosyjsko – białoruski aparat wpływu dezinformuje o Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygadzie im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego. Przybliżamy najczęściej występujące w bieżącym tygodniu fałszywe narracje.


14 kwietnia 2023 r.: Rosyjska propaganda kontynuuje budowę fałszywego obrazu zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz podważanie relacji PL – UA. Jednym z narzędzi są operacje dezinformacyjne wymierzone w postrzeganie Polski. Przybliżamy najczęściej występujące w bieżącym tygodniu fałszywe narracje:


07 kwietnia 2023 r.: Rosyjska propaganda dąży do obniżenia gotowości Polaków do wspierania wysiłku obronnego Ukrainy. Zastrasza konsekwencjami gospodarczymi opartymi na fałszywych przesłankach. Zidentyfikowane fałszywe narracje:


31 marca 2023 r.: Rosyjska dezinformacja o planach aneksji Zachodniej Ukrainy przez Polskę. Monitorowaliśmy narracje używane przez rosyjski aparat wpływu do uwiarygadniania fałszywych tez o planach aneksji Zachodniej Ukrainy przez RP.


24 marca 2023 r.: Białoruska i rosyjska propaganda tworzą fałszywy obraz powodów obecności rosyjskiej armii na Białorusi. Prezentujemy narracje dezinformacyjne, które kształtują fałszywe „uzasadnienia” dla obecności wojsk rosyjskich na terytorium Białorusi.


17 marca 2023 r.: Rosyjska propaganda kreuje fałszywy wizerunek Polski jako państwa agresywnego, destabilizującego bezpieczeństwo Ukrainy, Białorusi i Gruzji.


10 marzec 2023: Rosyjski aparat wpływu kontynuuje operację zastraszania Polski. Monitorowaliśmy aktywność propagandową Rosji wymierzoną w wolę do wspierania Ukrainy. Jednym z narzędzi stosowanych przez Rosjan są operacje zastraszania. Prezentujemy wybrane fałszywe narracje stosowane przez Rosję, które uderzają w postrzeganie zdolności Wojska Polskiego do zapewnienia bezpieczeństwa RP i wolę do wspierania Ukrainy.


24 luty 2023: Rosyjski aparat wpływu kontynuuje operacje propagandowe, wymierzone w postrzeganie bezpieczeństwa militarnego Polski.


17 luty 2023: Rosyjski aparat wpływu uderza propagandowo w postrzeganie relacji polsko-amerykańskich przed planowaną wizytą prezydenta USA w Polsce. Przybliżamy fałszywe narracje obecne w działaniu propagandowym Kremla, zaadresowane do polskojęzycznych odbiorców.


10 luty 2023: Rosyjska propaganda zastrasza Polaków. To element sterowanej przez rosyjskie służby presji psychologicznej, wymierzonej w postrzeganie bezpieczeństwa Polski. W #DisInfoPack prezentujemy wybrane tezy dezinformacyjne zaadresowane do odbiorców w Polsce. Nie pozwól sobą manipulować.


03 luty 2023: Fałszywe tezy nt. wojny w Ukrainie zawarte w wypowiedzi Władimira Putina podczas propagandowego wydarzenia z okazji 80 rocznicy bitwy pod Stalingradem.


27 stycznia 2023: Działanie informacyjne rosyjskiego aparatu propagandowego fałszują obraz zwiększania liczebności Wojska Polskiego. Prezentujemy zidentyfikowane linie fałszywych narracji promowane przez obiekty trwale zaangażowane w rosyjskie operacje dezinformacyjne w Polsce.


20 stycznia 2023: Monitorowaliśmy rosyjską aktywność propagandową skierowaną na manipulowanie postrzeganiem zaangażowania Polski w wspieranie Ukrainy i jej działań obronnych. W #DisInfoPack prezentujemy wybrane fałszywe narracje wymierzone w postrzeganie zaangażowania Polski w pomoc Ukrainie:


13 stycznia 2022: Monitorowaliśmy rosyjską aktywność informacyjną związaną ze wzmacnianiem wschodniej flanki Sojuszu. Prezentujemy wybranie fałszywe narracje rosyjskiej propagandy na temat transferu sprzętu bojowego i wzmacniania zdolności obronnych wschodniej flanki NATO.


30 grudnia 2022: Narracje dezinformacyjne białoruskiej propagandy, wymierzone w postrzeganie funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojska Polskiego strzegących granicy polsko-białoruskiej.


23 grudnia 2022: Monitorowaliśmy rosyjskie działania informacyjne oparte na fałszywych tezach o dążeniach Polski do „odzyskania” terenów zachodniej Ukrainy. W #DisInfoPack prezentujemy wybrane narracje dezinformacyjne stosowane przez Rosjan w komunikacji prowadzonej w mediach społecznościowych:


16 grudnia 2022: Monitorowaliśmy aktywność prorosyjskich obiektów w sieci poruszających tematykę ćwiczeń Wojska Polskiego. W DisInfoPack prezentujemy wybrane tezy dezinformacyjne obecne w prorosyjskich działaniach informacyjnych mające dyskredytować ćwiczenia i warunki bytowe rezerwy SZRP.


09 grudnia 2022: Linie narracji rosyjskich działań informacyjnych opartych na zastraszaniu, dyskredytacji Wojska Polskiego i propagandzie wymierzonej w poczucie bezpieczeństwa w Polsce.


02 grudnia 2022: Rosyjska propaganda kontynuuje w mediach społecznościowych działania informacyjne przeciwko Polsce. Rosjanie wyprowadzają fałszywe narracje w oparciu o wątki tzw. „polskich najemników”. Prezentujemy wybrane narracje rosyjskich działań dezinformacyjnych.


25 listopad 2022: Rosyjska propaganda kontynuuje próby destabilizacji relacji Polska – Ukraina – Zachód wykorzystując informacje związane z incydentem w Przewodowie. Prezentujemy stosowane przez Rosjan fałszywe narracje. Weryfikuj informacje i nie daj sobą manipulować.


18 listopad 2022: Rosyjska propaganda kontynuuje próby destabilizacji relacji Polska – Ukraina wykorzystując informacje związane z incydentem w #Przewodowo. Prezentujemy fałszywe narracje obecne w rosyjskiej operacji wpływu na postrzeganie incydentu w Przewodowie.


04 listopad 2022: Rosyjska propaganda kontynuuje próby osłabienia woli Polaków do wspierania bezpieczeństwa Ukrainy. W #DisInfoPack prezentujemy wybrane fałszywe narracje rosyjskiej propagandy za pomocą których Rosjanie chcą podważać relacje PL – UA i osłabiać wolę do wsparcia Ukrainy.


28 październik 2022: Chińska propaganda wpisuje się w cele informacyjne Kremla. W najnowszym #DisInfoPack prezentujemy wybrane tezy dezinformacyjne chińskiej propagandy wymierzone w postrzeganie genezy kryzysu energetycznego w UE.


21 październik 2022: Przedstawiamy promowane przez prorosyjskie obiekty w sieci tezy dezinformacyjne, wymierzone w postrzeganie zdolności obronnych Wojska Polskiego i wolę do dalszego wspierania Ukrainy dostawami uzbrojenia. Poznaj linie fałszywych narracji i nie daj sobą manipulować.


14 październik 2022: Fałszywe uzasadnienia dla wprowadzenia przez reżim Łukaszenki tzw. „reżimu operacji antyterrorystycznej”. To element długofalowej operacji dezinformacyjnej wymierzonej m. in. w Polskę. Prezentujemy wybrane linie fałszywych narracji stosowane przez Białoruś.


07 październik 2022: Rosyjskie straszenie zagładą nuklearną. W #DisInfoPack prezentujemy wybrane tezy i cytowania z wypowiedzi Miedwiediewa, będące elementem presji psychologicznej – zastraszania zagładą nuklearną – kierowaną do opinii publicznej państw Zachodu. Nie daj się zastraszyć!


30 września 2022: Monitorowaliśmy bieżącą aktywność rosyjskiej propagandy, wymierzoną w postrzeganie uchodźców z Ukrainy w Polsce. Większość tez dezinformacyjnych sugerowała związki uchodźców z rosnącą przestępczością i zagrożeniem jakie stwarzają dla dobrobytu Polaków.


23 września 2022: Wybrane środki wizualne stosowane przez rosyjski aparat propagandowy, mające na celu wywołanie lęku o najbliższych i zastraszenie zachodniej opinii publicznej skutkami kryzysu energetycznego:


16 września 2022: Beneficjentem aktywności propagandowej Chin, wymierzonej w postrzeganie przyczyn kryzysu energetycznego w Europie – jest Rosja. Monitorowaliśmy aktywność chińskiej propagandy w Polsce. W dzisiejszym #DisInfoPack przedstawiamy linie fałszywych narracji stosowanych przez Chiny:


09 września 2022: Działania informacyjne stron i blogów stale obecnych w rosyjskich operacjach dezinformacyjnych w Polsce. Prezentujemy wybrane fałszywe tezy za pomocą których rosyjskie aktywa dążą do negatywnego wpływania na postrzeganie Wojska Polskiego:


02 września 2022: Monitorowaliśmy działania dezinformacyjne Rosjan oparte na fałszywych tezach dotyczących planów aneksji zachodniej Ukrainy przez Polskę. Przedstawiamy wybrane fałszywe narracje eksponowane przez rosyjski aparat propagandowy na polskojęzycznych stronach www:


26 sierpnia 2022: Prorosyjskie aktywa osobowe próbują za pomocą działań informacyjnych wywołać empatię do Darii Dugin m. in. poprzez zniekształcanie jej życiorysu i pomijanie faktów nt jej zaangażowania w działania aktywne p-ko Zachodowi. W #DisInfoPack przybliżamy wybrane fakty z jej życiorysu:


19 sierpnia 2022: Monitorowaliśmy prorosyjską aktywność portalu „Myśl Polska”, który za pomocą „publicystyki” prowadzi działania dezinformacyjne zbieżne z interesami i celami propagandowymi Federacji Rosyjskiej. Ostrzegamy przed aktywnością dezinformacyjną tego obiektu:


12 sierpnia 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskiego aparatu propagandowego, mające na celu ukrycie rosyjskich zbrodni wojennych popełnianych w Ukrainie przy jednoczesnym eksponowaniu fałszywych tez o odpowiedzialności za zbrodnie strony ukraińskiej.


05 sierpnia 2022: Piotr Korczarowski („dziennikarz, redaktor naczelny” Emisja-tv) publikuje w swoich mediach społecznościowych treści zbieżne z tezami propagandowymi, w tym dezinformacyjnymi, Federacji Rosyjskiej. Przybliżamy wybrane obszary aktywności informacyjnej Korczarowskiego:


29 lipca 2022: Katarzyna Sokołowska (aktywistka i prezes Fundacji: Wołyń – Pamiętamy) publikuje i promuje na swoich mediach społecznościowych treści zbieżne z liniami propagandowymi Federacji Rosyjskiej. Przybliżamy wybrane obszary aktywności informacyjnej Sokołowskiej:


22 lipca 2022: Marcin Skalski kontynuuje za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, przekazywanie zmanipulowanych informacji i opinii zbieżnych z rosyjskimi tezami propagandowymi. Wybrane obszary aktywności informacyjnej Skalskiego:


15 lipca 2022: Tezy dezinformacyjne obecne w kontrolowanej przez Kreml operacji medialnej, wymierzonej w postrzeganie pomocy jakiej udzielili Polacy uchodźcom z Ukrainy.


08 lipca 2022: Monitorowaliśmy aktywność rosyjskiej propagandy skierowanej na „uwiarygadnianie” rzekomych planów zajęcia przez Polskę zachodniej Ukrainy. Poniżej prezentujemy wybrane tezy dezinformacyjne stosowane przez Rosjan w prowadzonych operacjach medialnych.


01 lipca 2022: Analizowaliśmy rosyjskie działania dyskredytacyjne, psychologiczne i dezinformacyjne mające na celu negatywnie wpływać na postrzeganie Litwy w zw. z wdrażaniem unijnych sankcji na Rosję. W najnowszym #DisInfoPack o rosyjskiej propagandzie i fałszywych tezach wymierzonych w Litwę.


23 czerwca 2022: Analizowaliśmy rosyjskie działania dyskredytacyjne i dezinformacyjne mające na celu negatywnie wpływać na postrzeganie Ukrainy i woli do udzielania jej wsparcia. W najnowszym #DisInfoPack o stosowanych przez Rosjan fałszywych tezach dyskredytujących ukraińskie władze i wojsko:


17 czerwca 2022: Monitorowaliśmy aktywność Kremla wymierzoną w postrzeganie sankcji nałożonych na Rosję w zw. z agresją p-ko Ukrainie.

Rosjanie intensyfikują propagandę w celu uzyskania większej akceptacji na luzowanie sankcji w przyszłości. #DisInfoPack o rosyjskiej dezinformacji nt sankcji:


10 czerwiec 2022: W jaki sposób Rosjanie próbują wpływać na obniżenie woli do udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy? Monitorowaliśmy aktualne rosyjskie działania informacyjne prowadzone na tym kierunku. Wybrane tezy dezinformacyjne wymierzone w postrzeganie uchodźców:


03 czerwca 2022: Rosjanie kontynuują próby dyskredytacji żołnierzy WP w celu negatywnego wpływania na zaufanie do Wojska Polskiego. Dzisiejszy #DisinfoPack jest poświęcony wybranym tezom dezinformacyjnym, które występują w kontrolowanych przez Kreml obiektach www.

Nie daj sobą manipulować:


27 maj 2022: Bloger Marcin Skalski (m. in. publicysta prorosyjskiego portalu Kresy/./pl) prowadzi działania informacyjne zbieżne z celami rosyjskiej propagandy.

Wybrane linie fałszywych narracji:


20 maj 2022: Na okupowanym wschodzie Ukrainy trwa rosyjska kampania agitacyjna wykorzystująca siłą przesiedlone rodziny z dziećmi. Kampania ma na celu stworzenie fałszywego obrazu humanitaryzmu „wojowników wyzwolicieli”.


13 maj 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskich działań informacyjnych, wymierzone w postrzeganie obecności wojsk USA w Polsce.


06 maj 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskich działań informacyjnych nt. rzekomych planów dokonania przez Polskę aneksji zachodniej Ukrainy.

Zdjęcie

29 kwietnia 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskich działań informacyjnych, wymierzone w postrzeganie bezpieczeństwa Polski i obecności wojsk NATO na wschodniej flance sojuszu.

Zdjęcie

22 kwietnia 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskich działań informacyjnych, wymierzone w postrzeganie bezpieczeństwa Polski i konsekwencji udzielania pomocy Ukrainie.

Zdjęcie

15 kwiecień 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne nt. demontażu pomników Armii Czerwonej w Polsce zawarte w wypowiedziach Marii Zacharowej.

Zdjęcie

08 kwiecień 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne obecne w komunikacji Piotra Panasiuka – zbieżne z celami informacyjnymi rosyjskiej propagandy nt. wojny na Ukrainie.

Zdjęcie

01 kwietnia 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne rosyjskich działań informacyjnych mające na celu:

  • Pogłębianie polaryzacji społecznej w Polsce;
  • Wywołanie strachu i sprzeciwu wobec polityki bezpieczeństwa RP:
Zdjęcie

25 marca 2022: Wybrane tezy dezinformacyjne Grzegorza Brauna z rozmowy z prorosyjską agitatorką Agnieszką Piwar na łamach „Myśli Polskiej” – portalu wspieranego m. in przez wydalonego z Polski na wniosek ABW Leonida Swiridowa.

Zdjęcie

18 marca 2022: Wybrane linie fałszywych narracji obecnych w białorusko – rosyjskiej operacji dezinformacyjnej, wymierzonej w postrzeganie żołnierzy Wojska Polskiego.

Zdjęcie

11 marca 2022: Wybrane fałszywe tezy zawarte w wypowiedziach Konrada Rękasa będące elementem rosyjskiej operacji propagandowej, wymierzonej w postrzeganie wojny na Ukrainie.

Zdjęcie

rca 2022: Wybrane środki stosowane na użytek operacji psychologicznej będącej elementem zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, wymierzone w morale ukraińskich obrońców (obszar cywilny i militarny).

Zdjęcie

25 luty 2022: Wybrane linie fałszywych narracji zawarte w rosyjskiej operacji dezinformacyjnej wymierzonej w morale ukraińskiej armii i społeczeństwa.

Zdjęcie

y 2022: Wybrane fałszywe tezy zawarte w wypowiedziach Olega Ajrapietowa będące elementem rosyjskiej operacji propagandowej wymierzonej w postrzeganie Polski.

Zdjęcie

11 luty 2022: Krótka charakterystyka działalności Dzmitryja Bialakoua – współorganizatora operacji dezinformacyjnej realizowanej przy użyciu dezertera Emila Czeczki p-ko Polsce przez białoruskie służby.

Zdjęcie

04 luty 2022: Wybrane linie fałszywych narracji rosyjskiej propagandy, wymierzonych w postrzeganie wzmocnienia obecności wojsk USA / NATO w Polsce.

Zdjęcie

Wybrane linie fałszywych narracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej nawiązujące do wzmocnionej obecności wojskowej Rosji przy granicach z Ukrainą, w tym sugestie będące elementem wywierania presji psychologicznej.

Zdjęcie

21 sty 2022 Wybrane linie fałszywych narracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej nawiązujące do postanowień Aktu Stanowiącego NATO – Rosja z 1997 roku.

Zdjęcie

14 sty 2022: Rosyjskie narracje dezinformacyjne wymierzone w postrzeganie ćwiczeń wojsk NATO zestawione z działaniami psychologicznymi wymierzonymi w postrzeganie gwarancji bezpieczeństwa Sojuszu.

Zdjęcie

2022: Wybrane linie fałszywych narracji obecnych w rosyjskich działaniach propagandowych, wymierzone w postrzeganie polskich służb mundurowych.

Zdjęcie

Wybrane linie fałszywych fałszywych narracji obecnych w białorusko – rosyjskiej operacji dezinformacyjnej, wymierzonej w postrzeganie Wojska Polskiego.

Zdjęcie

Wybrane linie fałszywych narracji obecnych w białorusko – rosyjskiej operacji dezinformacyjnej, wymierzonej w postrzeganie:

  • Żołnierzy Wojska Polskiego;
  • Funkcjonariuszy Straży Granicznej;

w kontekście pełnionej przez nich służby na granicy Polski

Zdjęcie

Wybrane linie fałszywych narracji rosyjskiej operacji dezinformacyjnej, wymierzonych w postrzeganie Ukrainy, w relacji do wzmożonej aktywności militarnej Federacji Rosyjskiej.

Zdjęcie

Wybrane linie fałszywych narracji w ramach białorusko – rosyjskiej operacji dezinformacyjnej wymierzonej w postrzeganie Polski, w kontekście wykreowanego przez reżim Łukaszenki kryzysu migracyjnego.

Zdjęcie

Dezinformacja wymierzona w postrzeganie Wojska Polskiego. Wybrane linie fałszywych narracji rosyjskiej propagandy nt. korupcji w Wojsku Polskim i Ministerstwie Obrony Narodowej.

Zdjęcie