English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

17/09/2023 r.: Aparat propagandy Federacji Rosyjskiej kontynuuje operacje ideologiczno – propagandowe ZSRS towarzyszące sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku.

Propaganda Kremla operuje kłamstwem historycznym, które jest kontynuacją operacji propagandowej fałszującej obraz sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku.

Celem tej operacji było (i jest) m. in. stworzenie fałszywego obrazu zajęcia przez Armię Czerwoną wschodnich obszarów Polski jako rzekomego wyzwolenia białoruskich i ukraińskich chłopów oraz robotników spod ucisku polskich obszarników i burżuazji.

Prezentujemy wybrane narracje dezinformacyjne towarzyszące operacji:

🔴 Zajęcie przez Armię Czerwoną wschodnich obszarów Polski było wyzwoleniem białoruskich i ukraińskich chłopów spod ucisku polskich obszarników, burżuazji.
🔴 Polska była ksenofobiczna, antysemicka, rządzona przez nacjonalistów i współwinna wybuchu II WŚ.
🔴 17 września 1939 r. Armia Czerwona rozpoczęła akcję wyzwoleńczą w Polsce i obronę ludności białoruskiej oraz ukraińskiej.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj