English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

11/08/2023 r.: Fałszywe tezy nt. planu udziału LITPOLUKRBRIG w okupacji Zachodniej Ukrainy przez Polskę to stale obecny w ostatnich miesiącach wektor działań dezinformacyjnych rosyjskiego i białoruskiego aparatu wpływu.

Ataki informacyjne realizowane przy użyciu dezinformacji nt. LITPOLUKRBRIG są wykorzystywane przez Rosjan do budowy fałszywego obrazu rosyjskiej napaści na Ukrainę. Rosja dąży do zastąpienia faktów o napaści na Ukrainę fałszywym wrażeniem prowadzenia na Ukrainie wojny defensywnej wobec „prowokacji” Polski / NATO.

Kolejnym wektorem rosyjskich działań jest kształtowanie fałszywego obrazu Polski jako państwa prowokującego, ofensywnego, planującego akty agresji wobec Ukrainy i/lub Białorusi.

Przedstawiamy wybrane narracje dezinformacyjne towarzyszące w bieżącym tygodniu tej operacji.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj