English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

29/09/2023

Propaganda rozwija dotychczas stosowane narracje (wywoływanie niepokoju i nieufności wobec administracji państwa, w tym służb sanitarnych) o narracje dezinformacyjne uderzające w relacje sojusznicze Polski i USA.

W najnowszym #DisInfoPack prezentujemy wiodące tezy towarzyszące operacji:

🔴 Wojska USA w Polsce przeprowadziły test broni biologicznej w Rzeszowie.
🔴 Tajne porozumienie Polski z USA dopuszcza prowadzenie testów broni biologicznej na Polakach.
🔴 Biolaboratoria wojsk USA zostały ewakuowane z Ukrainy do Polski, która będzie „poligonem doświadczalnym dla nowych wirusów i ich mutacji”.
🔴 Polskie władze, lekarze i eksperci zatajają przed społeczeństwem prawdziwe informacje o legionelli.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj