English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

25/09/2023: Manipulation and disinformation of Chinese propaganda after Putin’s meeting with Wang Yi. In terms of information activities, China implements, among others, an agenda aimed at weakening NATO.

Selected disinformation narratives:
🔴 The world is being destabilized. Russia and China are concerned about international security, counteracting „unipolar hegemony”.
🔴 China and Russia share responsibility for the development and progress of the world and the protection of international justice.
🔴 Russia and China are working together towards an „international order”.

China’s information activities are part of Kremlin’s propaganda narratives and, among others, include:

🔴 Depicting the West’s defense policy in a false light as provocative, motivated by imperial ambitions.
🔴 Criticism of Western military aid to Ukraine’s defence effort.
🔴 „Verifying” disinformation about „provoked” Russia and „threatened” by the transatlantic policy China.

In the latest Disinformation bulletin, we present selected propaganda narratives contained in China’s communication after Putin’s meeting with Wang Yi:

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj