English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

18/08/2023 r.: Rosyjski aparat propagandy rozwija operacje dezinformacyjne, za pomocą których stwarza fałszywy obraz Polski jako państwa dążącego do aneksji Zachodniej Ukrainy.

🔴 Rosyjska operacja to element działań dezinformacji strategicznej, której celem jest stworzenie warunków do kształtowania zniekształconego poglądu na temat Polski jako państwa agresywnego, prowokującego i destabilizującego bezpieczeństwo Europy.

🔴 Rzekome plany aneksji zachodniej Ukrainy przez Polskę mają zastosowanie w różnych operacjach dezinformacyjnych Kremla. Jedną z nich są wątki stosowane do tworzenia fałszywego obrazu rosyjskiej napaści na Ukrainę jako działania uprzedzającego / defensywnego wobec planowanego „ataku” na Rosję z Zachodu.

🔴 Jednym z państw często wskazywanych w tej operacji jest właśnie Polska, której fałszywy obraz służy rosyjskim propagandystom do „uwiarygadniania” obrazu Rosji jako tzw. „oblężonej twierdzy.

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj