English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

Daria Dugin – aktor operacji wpływu, inspiracji i spajania środowisk nacjonalistycznych oraz rosyjska propagandystka.

W zamachu nie zginęła „córka Dugina” tylko Daria Dugina pseudonim Daria Platonova – aktor operacji wpływu, inspiracji i spajania środowisk nacjonalistycznych oraz rosyjska propagandystka.

Krótki zarys życiorysu. Choć córka Dugina i Daria Dugin aka Daria Platonova to jedna i ta sama osoba to ten konsternujący zwrot ma za zadanie zwrócić uwagę czytelnika na chwyt emocjonalno-erystyczny jakim jest odwoływanie się do instynktów rodzicielskich poprzez wzbudzanie empatii (niewinna, przypadkowa ofiara, czyjaś córka), a nie skupienie się na osobie jaką była i jakie role pełniła w aparacie wpływu Kremla. Ma to zastosowanie również w odbiorze samego Aleksandra Dugina. 

Daria Dugin była oficerem medialnym, propagandzistką Kremla w drugim pokoleniu po swoim ojcu Aleksandrze Duginie, a także piątą w pokoleniu w służbie Kremla. Ojciec Aleksander Dugin ściśle współpracuje z rosyjskimi służbami a dziadek Geliy Alexandrovich Dugin był generałem GRU, pradziadek i prapradziadek byli również oficerami tajnych służb [1].

Urodzona 15 grudnia 1992 roku w Moskwie Daria Dugia początek życia zawodowego związała z nacjonalistycznymi organizacjami zależnymi od ojca. Ukończywszy studia na Wydziale Filozoficznym Moskiewskiego Uniwersytetu im. Łomonosowa (2014r.) od razu rozpoczęła pracę “publicystyczną” [propagandową] w założonym przez jej ojca Międzynarodowym Ruchu Eurazjatyckim. Dugin był prekursorem mieszania geopolityki i idei panslawizmu używając tej pierwszej w sposób przedmiotowy i wybiórczy aby w ramach MRE propagować z jednej strony wizje “imperium euroazjatyckiego od Dublina po Władywostok”, z drugiej zaś strony realizacja tej wizji miała opierać się na koncercie mocarstw i sojuszu Niemiecko-Rosyjskim z silnym akcentem iż pomiędzy Berlinem a Moskwą miały nie istnieć żadne inne niepodległe państwa. Warto tutaj nadmienić iż popularyzatorami  koncepcji Dugina w polskiej przestrzeni informacyjnej i debacie za pośrednictwem geopolityki właśnie jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji Mateusz Piskorski. Oprócz Piskorskiego istotny wkład w eksponowanie przekazu Dugina mają dr Leszek Sykulski, Bartosz Bekier (Xportal) oraz prorosyjski portal wspierany przez wydalonego z Polski na wniosek ABW (w związku z podejrzeniem szpiegostwa na rzecz Rosji) Leonida Swiridowa – Myśl Polska. 

Niemal symultanicznie, zaraz po studiach, Daria zaczęła przygotowywać materiały agitacyjne dla finansowanego przez Kreml instrumentu rosyjskiej propagandy – telewizji RT (dawna Russia Today, przed którą ostrzegał m.in. niemiecki kontrwywiad, obecnie objęta sankcjami i wyłączona na terenie UE). Pracując w kontrolowanych przez Kreml mediach zaczęła używać pseudonimu Daria Platonova, jak sama wskazywała na cześć Platona. Co ciekawe i bardzo znamienne dla rodziny Duginów cechował ją taki sam jak jej ojca ideowy – pragmatyzm i konformizm. Rzekoma fascynacja Darii do Platona wywodziła się z jej stażu na Uniwersytecie Bordeaux Montaigne, gdzie specjalizowała się w filozofii starożytnej Grecji. Napisała nawet pracę dyplomową na temat filozofii politycznej późnego neoplatonizmu. Jak bardzo przedmiotowo traktowała swój przydomek i jak bardzo odeszła od studiowanych ideałów dla kariery propagandzisty świadczy sama postać Platona i jego nauki. Wszak Platon po dziś dzień uważany jest za jednego z najważniejszych myślicieli w całej zachodniej tradycji intelektualnej oraz jest uznawany za fundatora zachodniej myśli politycznej. Tenże wprowadził ponadto takie zagadnienia jak teoria dobra (która kłóci się z nawoływaniem do eksterminacji sąsiadów głoszonej przez Duginę) czy metoda dialektyczna (nauka zajmująca się poprawnością argumentacji i refutacji podczas wypowiedzi, nie manipulacji, propagandy czy dezinformacji). 

Daria Platonova idąc dalej śladami ojca została “publicystką” [propagandzistką] w radykalnej Tsargrad TV, gdzie Aleksandr Dugin został mianowany redaktorem naczelnym. Prowadziła tam program “Nasz Punkt Widzenia”. Ten kolejny instrument rosyjskiej propagandy również znalazł się na liście sankcyjnej USA (z tego powodu w 2020 roku YouTube zablokował ich kanał). Tsargrad TV to własność Konstantina Małofiejewa, który od 2014 roku znajduje się na liście sankcji osobistych nałożonych przez USA, UE i Kanadę. W 2017 roku Ukraina umieściła Małofiejewa na międzynarodowej liście poszukiwanych, oskarżając go o tworzenie nielegalnych grup paramilitarnych / terrorystycznych.

Dzięki wytężonej pracy na rzecz rosyjskiego aparatu propagandowego Daria Dugin aka Platonova została mianowana redaktor naczelną dezinformacyjnego portalu United World International (UWI). UWI została założona w 2020 roku przez Project Lakhta. Project Lakhta to obok IRA (Internet Research Agency, tzw. medialnie okrzyknięta „Farmą Trolli”) narzędzia prowadzenia fragmentów rosyjskich operacji informacyjnych, których właścicielem jest Jewgienij Prigożyn. Prigożyn niegdyś nazywany „kucharzem Putina” to również właściciel tzw. „Grupy Wagnera” tzw. “Grupa Wagnera” jest niejawnym, najemnym oddziałem rosyjskiej armii i nieoficjalnie podlega Sztabowi Generalnemu FR).

Zarówno portal UWI jak i sama Daria Dugin 3 marca 2022 roku zostają wciągnięci na listę sankcji (E.O. 13661, E.O. 13694, E.O. 13848). Również portal Aleksandra Dugina „Geopolitica” (E.O. 13660). 

W telewizyjnych wystąpieniach Daria Dugin Platonova skupiała się przede wszystkim na przybliżaniu i komentowaniu wydarzeń europejskich. Na tym polu miała dość płytki warsztat dezinformacyjno-propagandowy nakierowany przede wszystkim na niewymagającego masowego odbiorcę rosyjskiego. Schemat prezentacji treści miała następujący: wpierw wybierała dany problem, następnie hiperbolizowała go do granic możliwości ukazując własnej publiczności jak to państwa europejskie są bezradne. Następnie wspominała jak to Rosja by nie mogła pomóc no ale przez rusofobię nikt nie prosi.  Na końcu “udowadniała” iż nie ma jedności na zachodzie, nikt ze sobą nie współpracuję a Unia Europejska to sztuczny twór, który już zaraz, za momencik się rozpadnie. Działanie ukierunkowane na podział wewnątrz UE, agitacja i spajanie środowisk nacjonalistycznych na tym polu były jednymi z głównych jej zadań. Pod koniec studiów uczestniczyła w spotkaniu z najbardziej prorosyjską partią w krajach UE węgierską partią Jobbik (2014r.).   

Studenckie zamiłowanie do Francji Daria Dugin zamieniła na stałe miejsce swojego oddziaływania. Była szczególnie zaangażowana we wspieranie otwarcie prorosyjskiej Marii Le Pen w wyborach prezydenckich 2017 i 2022. W 2017 straszyła  przed możliwym wybuchem wojny domowej w przypadku pokonania Le Pen: „Taki wynik może przerodzić się w katastrofę dla Francji: mogłaby wybuchnąć wojna domowa, a europejska wiosna upodobniłaby się do arabskiej.” Wspierała francuski radykalny konserwatyzm oraz promowała osoby i idee głoszące, że „przyszłość Europy musi być pisana razem z Rosją” (Philippe de Villiers, francuski biznesmenem – partner biznesowy Konstantina Małofiejewa). Również przed wyborami w 2017 roku z ramienia Katehonu (kolejna ekstremistyczna organizacja Konstantina Małofiejewa, zarządzana przez Aleksandra Dugin) przygotowała raport, w którym oskarżyła Stany Zjednoczone o ustanowienie we Francji „całkowitej ideologicznej dyktatury”. Ów raport manipulacyjny napisała wspólnie z Rosyjskim Instytutem Studiów Strategicznych (RISI/RISS, w tamtym czasie kierował nim Leonid Reszetnikow członek Rady Nadzorczej Katehon). RISI to rządowy rosyjski think thank kierowany przez najwyższych emerytowanych urzędników rosyjskiego wywiadu mianowanych przez administrację Putina (instytut był zaangażowany m.in. w przygotowanie planu ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku).

Daria Dugin Platonova, tak samo jak jej ojciec, była twardą orędowniczką wojny przeciwko Ukrainie. 24 lutego 2022 roku, po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, Dugina napisała, że noc wcześniej miała przeczucie o Rosjanach w marszu: “Miałam w głowie hasło: ‘Niech będzie imperium!’ i imperium spełniło się, gdy się obudziłam”. W swoich tekstach czy wypowiedziach dehumanizowała Ukraińców i wpływała na odbiór społeczeństwa ukraińskiego w Rosji w najgorszy z możliwych sposobów. Propagowała tezę, że Ukraińcy to faszyści a jeżeli faszyści to znaczy, że podludzie.   

Sama swoje poglądy względem Ukrainy określała z mistycyzmem godnym samego Dugina: „filozofia rodzi się tam, gdzie współistnieją życie i śmierć. Dla mnie Noworosja jest przestrzenią o znaczeniu filozoficznym. To ona jest teraz przestrzenią tworzącą imperium dla Rosji. Dzięki temu horyzontowi granicznemu istniejemy jako Rosja”. Zarówno Aleksander jak i Daria Duginowie są personifikacją rosyjskiego neoimperializmu i szowinizmu. W podobnym faszystowsko-mistycznym tonie prowadziła wykłady dla młodzieży, tuż przed swoją śmiercią tj. 14 sierpnia. 

W trakcie obecnie trwającej wojny napastniczej Rosji na Ukrainę często podróżowała do wschodnich obwodów ukraińskich pod tymczasową rosyjska okupacją gdzie zbierała materiały o rosyjskich „bohaterach” wojennych, które mają się ukazać w nadchodzącej książce “The Book of Z”. W trakcie swojej wizytacji zrównanego z ziemią przez Rosjan Mariupola domagała się trybunałów ludowych dla Sił Zbrojnych Ukrainy. W swojej ostatniej publicystyce napisanej specjalnie na rosyjską międzynarodową wystawę militarną pt. „ARMIA-2022”, Dugina rozwodziła się nad “synergetycznym efektem przepływu informacji” w czasie wojny i podważała rosyjskie zbrodnie wojenne fałszywie twierdząc, że egzekucje dokonywane przez rosyjskich żołnierzy na cywilach w miastach pod Kijowem były “inscenizowane” przez “aktorów” udających przechodniów. Oczywiście wszystko to w ukrytym celu wywarcia wpływu na zachodnią publiczność i wspieranie kampanii dezinformacyjnych Kremla. Daria Dugin naśmiewała się z ofiar i relatywizowała rosyjskie zbrodnie przyrównując nazwę miejscowości “Bucze” (gdzie odnotowano pierwsze rosyjskie okrucieństwa) do angielskiego słowa “rzeźnik” (Bucher).

W swoim ostatnim wywiadzie, nagranym zaledwie kilka godzin przed śmiercią, Dugina broniła inwazji na Ukrainę jako “ostatniego gwoździa do trumny tego globalnego hegemona”. Oskarżyła również Billa Gatesa o używanie szczepionek do zmniejszania populacji Afryki i ostrzegła przed ekologicznym programem Zachodu, jego weganizmem, freeganizmem, walką o prawa transseksualistów i “nawracaniem ludzi na homoseksualizm”.

Daria Dugin była aktywnym aktorem realizującym zadania wpisane w kanon walki informacyjne Rosji z Zachodem. Działała pod kuratelą rosyjskich służb a jednym z priorytetowych zadań była agitacja, spajanie i inspirowanie młodych nacjonalistycznych środowisk prorosyjskich przeciwko Zachodowi. 

Redakcja Disinfo Digest

 [1] https://tec.fsi.stanford.edu/docs/aleksandr-dugins-foundations-geopolitics

Udostępnij!

Otwórz PDF i wydrukuj