English

3

Najnowsza aktywność

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a …

Download the full report in English | Russian-and-belarusian-information-operations-targeting-relations-between-Poland-and-Lithuania Download the full report in Lithuanian | Rusijos-ir_arba-Baltarusijos-informacines-operacijos-kurios-gali-daryti-neigiama-itaka-Lenkijos-ir-Lietuvos-visuomeniu-tarpusavio-vertinimui INTRODUCTION Relations between Lithuania and Poland have been steadily …

Download the full report in English | DIVIDE-AND-CONQUER_-Russias-information-war-against-Ukrainian-Polish-relations Download the full report in Ukrainian | Розділяй-і-володарюй_-інформаційна-війна-РФ-проти-україно-польських-відносин Introduction One of the primary objectives of Russian …

Monitorowany okres: październik 2023 roku.  Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej. Preambuła: komentarz analityczny …

Kategoria: sygnał

 • 28/06/2023

  28/06/2023

  Białoruska propaganda przez cały maj 2023 r. podtrzymywała retorykę tzw. “oblężonej twierdzy”. Oprócz ciągłego wskazywania Polski jako zagrożenie, jednym ze stale obecnych wątków, były informacje o rzekomym zorganizowaniu i wykorzystywaniu przez Polskę ”kryzysu” migracyjnego na granicy jako narzędzia do działań destabilizujących Białoruś. Ten element operacji był również wykorzystywany do pozornego “udowadniania” agresywnych planów Polski, która…

 • 21/06/2023

  21/06/2023

  Operacje propagandowe Federacji Rosyjskiej kierowane do polskiej infosfery w miesiącu maju 2023 r. Wybrane kierunki działań propagandowych Federacji Rosyjskiej w miesiącu maju 2023 r. Więcej informacji w komentarzu analitycznym: LINK

 • 17/05/2023

  17/05/2023

  Rosyjska propaganda wykorzystuje dezinformację o skażeniu powietrza w Polsce cząstkami uranu-238 do operacji zastraszania – wymierzonej w postrzeganie zachodnich donacji wojskowych na rzecz Ukrainy, w tym pocisków przeciwpancernych ze zubożonym uranem. Wybrane – fałszywe narracje:

 • 16/05/2023

  16/05/2023

  Rozmieszczenie przez Białoruś przy granicy z Polską taktycznych zestawów rakietowych poprzedziła seria wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki i szefa białoruskiego KGB – Iwana Tertela. Wypowiedzi zawierały fałszywe informacje o rzekomym zagrożeniu bezpieczeństwa białoruskiej granicy. Wybrane – fałszywe narracje:

 • 08/05/2023

  08/05/2023

  Rosyjski system propagandy buduje fałszywy obraz rosyjskiej napaści na Ukrainę jako wojny zastępczej, prowadzonej defensywnie wobec prowokacji Zachodu i NATO. Wybrane – fałszywe narracje towarzyszące operacji:

 • 24/04/2023

  24/04/2023

  Dezinformacja o rekrutacji polskich ochotników do walki na Ukrainie. CSIRT NASK_pl i CSIRT_MON ostrzegają przed szeroką kampanią dezinformacyjną polegającą na dystrybucji informacji o rekrutacji do Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady. Wiadomości są fałszywe. Brygada nie prowadzi rekrutacji. Dowiedz się więcej:

 • 11/04/2023

  11/04/2023

  Polityka obronna Polski na celowniku rosyjskiej propagandy. Rosyjski aparat wpływu stosuje retorykę zastraszania wojną nuklearną uderzając propagandowo w politykę obronną Polski. Propaganda Kremla działa równolegle do promocji informacji o planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi.

 • 23/03/2023

  23/03/2023

  Rosyjski aparat wpływu zastrasza uderzając w postrzeganie zdolności obronnych Wojska Polskiego. Równolegle kształtuje fałszywy wizerunek RP jako państwa agresywnego, dążącego do wojny. Jednym z celów jest przedstawienie w fałszywym świetle intencji Polski do wpierania wysiłku obronnego Ukrainy.

 • 22/03/2023

  22/03/2023

  Polska i relacje sojusznicze NATO na celowniku rosyjskiej propagandy. Rosyjski aparat wpływu kontynuuje działania informacyjne, wymierzone w postrzeganie Polski, gwarancje bezpieczeństwa i jedność sojuszu NATO.

 • 16/03/2023

  16/03/2023

  Obiekty trwale zaangażowane w rosyjskie operacje dezinformacyjne w Polsce prowadzą działania wymierzone w wizerunek RP. Cel: kształtowanie fałszywego wizerunku Polski jako państwa odpowiedzialnego za wojnę na Ukrainie, angażującego się w destabilizację Białorusi i Rosji.