Disinfo Digest

Newest activity in english

Polski

O DISINGO DIGEST

Witaj na naszym portalu informacyjno-edukacyjnym

Od 2014 roku prowadzimy działalność informacyjną opartą na rozpoznaniu i komunikowaniu zagrożeń dla przestrzeni informacyjnej wynikających z aktywności obcych aktorów państwowych.

Disinfo Digest  to projekt Fundacji INFO OPS Polska zajmujący się badaniami nad zjawiskiem manipulowania polskim środowiskiem informacyjnym przez obce ośrodki propagandowe.

Zespół Disinfo Digest ukierunkowany jest na identyfikację i przeciwdziałanie zjawiskom dezinformacji oraz kampanii propagandowych w polskiej przestrzeni informacyjnej.

Cele te są realizowane poprzez

  • Rozpoznanie i analizę polskiej przestrzeni informacyjnej;
  • Działalność publicystyczną, edukacyjną i naukową;
  • Publikowanie ostrzeżeń o zidentyfikowanych incydentach w środowisku informacyjnym;
  • Prowadzenie działań komunikacyjnych w cyberprzestrzeni.

Patronat merytoryczny i organizacyjny nad projektem sprawuje Fundacja INFO OPS Polska.

INFO OPS POLSKA

Fundacja INFO OPS Polska realizuje przedsięwzięcia na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa środowiska informacyjnego.

Swoją aktywnością obejmuje rozwój zdolności rozpoznania operacji informacyjnych i psychologicznych, w tym analizy procesów manipulacji polskojęzycznym środowiskiem informacyjnym: dezinformacji, propagandy, inżynierii społecznej i aktywności cybernetycznych.

sygnały

Sygnał to informacja o istotnych zdarzeniach i incydentach, które mogą negatywne wpływać na stan bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Sygnał powstaje we współpracy naszej redakcji z analitykami Fundacji INFO OPS Polska, którzy dokonują oceny informacji z rozpoznania prowadzonego w otwartych źródłach informacji. Produkty publiczne „Sygnał” mają na celu podnoszenie odporności społecznej na zagrożenia wynikające z operacji informacyjno – psychologicznych. Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023”. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi sygnałami!

#DisInfoPack

DisInfoPack powstaje dzięki bieżącemu monitorowaniu środowiska informacyjnego oraz rozpoznaniu zdarzeń kwalifikowanych do działań o charakterze manipulacyjnym. #DisInfoPack powstaje w każdy piątek i zawiera podsumowanie wybranych incydentów propagandowych czy dezinformacyjnych.

Projekt ma na celu podnoszenie odporności na dezinformację poprzez omawianie bieżących zagrożeń. Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023”. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Chcesz do nasz dołączyć?

Prowadzimy pierwszy w Polsce kompleksowy program stażowy z obszaru dezinformacji, manipulacji środowiskiem informacyjnym oraz poznawczym.