Operacje informacyjne Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś w polskiej infosferze w październiku 2023 roku.

Rosyjska wespół z Białoruską propagandą eksponowała ponownie fałszywe sugestie jakoby Wojsko Polskie stacjonujące w rejonie przygranicznym PL – RB miało ofensywne i/lub agresywne plany wymierzone w bezpieczeństwo Białorusi. … WięcejOperacje informacyjne Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś w polskiej infosferze w październiku 2023 roku.

Białoruska propaganda historyczna wymierzona w Polskę

Polityka historyczna Białorusi w okresie jego rządów była i jest wymierzona głównie w Polskę. Z jednej strony jest ona kontynuacją sowieckiej propagandy, która w swoim dyskursie przez dziesięciolecia traktowała Polskę i Polaków jako ciemiężycieli narodu białoruskiego. Z drugiej strony przez ostatnie lata doszły nowe elementy, które powodują, iż białoruska propaganda historyczna uznała Polskę za jednego z głównych wrogów tego państwa. … WięcejBiałoruska propaganda historyczna wymierzona w Polskę

Operacje informacyjne Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś w polskiej infosferze we wrześniu 2023 roku. 

W analizowanym okresie rosyjski system propagandy zwielokrotnił operacje oparte na próbach dyskredytacji komunikacji polskiego MON oraz wizerunku Sił Zbrojnych RP. Aktywa rosyjskiej propagandy dyskredytowały informacje, w tym komunikaty Ministerstwa Obrony Narodowej RP na temat sytuacji na granicy PL – RB. Jednym z elementów tej operacji była próba podważania faktów na temat zastosowanego przez Białoruś przeciwko Polsce mechanizmowi przymusowej migracji. … WięcejOperacje informacyjne Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś w polskiej infosferze we wrześniu 2023 roku. 

The Grayzone – analiza i powiązania portalu działającego na rzecz rosyjskiej propagandy.

Jeden z największych portali i blogów w anglojęzycznej infosferze zajmujący się propagowaniem rosyjskiej dezinformacji to The Grayzone /thegrayzone(.)com/. Strona ta znana jest z pseudo dziennikarstwa, dezinformacji oraz tendencji do wspierania reżimów i działań dyktatorów. … WięcejThe Grayzone – analiza i powiązania portalu działającego na rzecz rosyjskiej propagandy.

Operacje informacyjne Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi w polskiej infosferze w sierpniu 2023 roku.

Rosyjski aparat propagandowy kontynuował w sierpniu 2023 r. operacje  informacyjno – psychologiczne, których celem jest doprowadzenie do zniekształcenia postrzegania rosyjskiej napaści na Ukrainę. Równolegle do tych operacji rosyjski aparat wpływu kontynuuje działania dezinformacyjne, które mają ukazywać Zachód i NATO w fałszywym świetle – prowokacyjnej i agresywnej (ofensywnej) polityki wymierzonej w Rosję. … WięcejOperacje informacyjne Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi w polskiej infosferze w sierpniu 2023 roku.

Rola operacji wpływu w kontekście realizowanej przez Federację Rosyjską polityki historycznej przeciwko Polsce i Ukrainie.

„Niewątpliwe opinia publiczna zdaje sobie sprawę z metod używanych do kształtowania jej przekonań i nawyków. Jeśli społeczeństwo jest lepiej poinformowane na temat procesów rządzących jego życiem, będzie bardziej otwarte na

WięcejRola operacji wpływu w kontekście realizowanej przez Federację Rosyjską polityki historycznej przeciwko Polsce i Ukrainie.

Kreowanie przez rosyjską propagandę obrazu Ukrainy i Ukraińców jako wrogo nastawionych do Polski i Polaków.

Od początku napaści Rosji na Ukrainę rosyjscy i prorosyjscy agitatorzy nie ustępują w działaniach podważających relacje polsko – ukraińskie. Zadanie to realizują dwukierunkowo: osobno prowadzona jest dezinformacja skierowana do ludności ukraińskiej i osobno do społeczeństwa polskiego. Od początku nielegalnej i niczym nie uzasadnionej Rosyjskiej napaści na Ukrainę (24.02.2022) rozpoznajemy znaczący wzrost aktywności agitacyjno-propagandowej dotyczącej propagowania fałszywych tez o rzekomym agresywnym i roszczeniowym nastawieniu Ukrainy, a w szczególności ukraińskich uchodźców wojennych wobec Polski i goszczących ich Polaków. … WięcejKreowanie przez rosyjską propagandę obrazu Ukrainy i Ukraińców jako wrogo nastawionych do Polski i Polaków.

Rosyjska propaganda kreuje fałszywy obraz Polski i Polaków jako wrogo nastawionych do Ukrainy i Ukraińców. Komentarz analityczny.

Od początku napaści Rosji na Ukrainę rosyjscy i prorosyjscy agitatorzy nie ustępują w działaniach podważających relacje polsko – ukraińskie. Zadanie to realizują dwukierunkowo: osobno prowadzona jest dezinformacja skierowana do ludności ukraińskiej i osobno do społeczeństwa polskiego. … WięcejRosyjska propaganda kreuje fałszywy obraz Polski i Polaków jako wrogo nastawionych do Ukrainy i Ukraińców. Komentarz analityczny.